Databasert revisjon er et system for import av transaksjonsdata (spesifisert hovedbok / reskontro) for oppslag og analyser.

Systemer det kan importeres fra:

  • SAF-T Regnskap: Hovedbok, kunder og leverandører i én standard XML-fil iht format definert av Skatteetetan.
    Alle bokføringspliktige i Norge skal for regnskapsdata fra og med 1.1.2020 kunne eksportere til SAF-T formatet og forutsatt at systemene gjør det riktig så er det den beste.

Før SAF-T måtte programmet benytte egne spesifikke importrutiner for de ulike bokføringssystem. Disse finnes fortsatt, men anbefales ikke hvis korrekte SAF-T filer er tilgjengelig. Oversikten på spesialimportene er nå flyttet til egen side her.

Bruksmanual og datastruktur

Det foreligger en (noe utdatert) manual for bruk i pdf-format som kan lastes ned her og en online-versjon under oppdatering / vedlikehold her. Siden datastrukturen finnes direkte her. Feilmelding og forbedringsforslag mottas med takk til post@revisoft.no.

Excel-mal

Systemet har en eksportfunksjon som oppretter en Excel-fil og overfører saldoliste for hovedbok, kunder og leverandører samt en sammenligningsanalyse for inneværende år/periode mot inntil de to foregående (hvis data er tilgjengelig). For at denne eksporten skal fungere må Excel-malen «XXXXdatarev.xtlx» være lastet ned og lagret i samme mappe som programfilen (DataRev.exe).

Introduksjons- og hjelpevidoer

Videoene benytter data fra Skatteetatens eksempelfil for SAF-T fra regnskapsåret 2017 (Tøyen Lekefabrikk AS), Men med oppdatering av årstallet til 2020, 2021 og 2022 for å få data for flere perioder. Merk at dataene i filen er både ufullstendige og inkonsekvente. Det er både feil i hovedbok og mellom hovedbok og reskontro for kunder / leverandører. Noen videoer bruker også ekte data for Revisoft AS (med visse modifikasjoner) for å få illustrert de ulike funksjoner.


Feilmelding: Hallvard Holme (e-post: hh@revisoft.no)