Databasert revisjon er et system for import av transaksjonsdata (spesifisert hovedbok / reskontro) for oppslag og analyser.

Systemer det kan importeres fra:

* Ved import fra disse systemene brukes det ODBC-driver for å lese inn data fra Excel-filer. Nødvendig driver i den forbindelse var inkludert i Office 2010, men forsvant fra og med Office 2013. Det er derfor normalt nødvendig å få driveren instalert igjen og det kan gjøres via AccessDatabaseEngine hvor Excel ODBC-driveren inngår. Installasjonsfil for Access Database
Engine kan lastes ned fra Microsoft sitt Download Center. Merk at det finnes to varianter (32-bits og 64-bits) avhengig av hvilken variant av Office du har. Viktig å velge riktig variant, så sjekk i Excel under Fil, Konto og Om Excel hva som står til slutt i angivelsen av programversjon.

Linkene i listen gir bruksanvinsinger for eksporten fra de nevnte systemer samt diverse info om importen til DataRev. Kvaliteten og hvor oppdaterte disse bruksanvisningene er varierer sterkt. Bl.a. på grunn av at systemene hele tiden kommer i nye versjoner hvor ting ikke nødvendigvis fungerer og gjøres på samme måte som før. Oppfordringen i forhold til dette er derfor veldig klar på at dere må melde tilbake feil / mangler som dere selv eller kundene har i forhold til prosedyrene. Få i så fall med hvilken opplysninger om versjonen på regnskapssystemet slik at det er mulig å gjøre bruksanvisningene versjonesspesifikke om nødvendig.

EXCEL-MAL

Systemet har en eksportfunksjon som oppretter en Excel-fil og overfører saldoliste for hovedbok, kunder og leverandører samt en sammenligningsanalyse for inneværende år/periode mot inntil de to foregående (hvis data er tilgjengelig). For at denne eksporten skal fungere må Excel-malen “XXXXdatarev.xtlx” være lastet ned og lagret i en gyldig malmappe for Excel slik at den er tilgjengelig fra Fil, Ny.

Bruksmanual

Det foreligger en (noe utdatert) manual for bruk i pdf-format som kan lastes ned her.
Feilmelding og forbedringsforslag mottas med takk.


Feilmelding: Hallvard Holme (e-post: hh@revisoft.no)