Revisoft Databasert Revisjon (DataRev) er et program for import av regnskapsdata (hovedbok, kunder og leverandører samt lager) for oppslag, analyser og stikkprøvebasert utvalg for bruk i forbindelse med revisjon. Programmet som er skrevet i Visual FoxPro bruker lokale tabell-filer til lagring av dataene og er sånn sett lett å installere / flytte.

Systemet benytter ulike teknikker (standard / tilpassede rapporter til tekstfil/Excel, direkte databasetilkobling, Excel-filer med databasetilkobling, spesialprogram for uttrekk fra kundedatabase mv) for å hente data fra ulike systemer. I forbindelse med slik overføring er det en stor utfordring med stadige endringer i kundesystemenes rapporter etc samt iboende svakheter med for eksempel tekstformatet når skilletegnet er brukt i bilagstekster. Fra og med 1.1.2020 blir det i Norge krav om å kunne eksportere regnskapsdata i det standardiserte formatet «SAF-T Regnskap» hvilket forhåpentligvis vil løse mange av utfordringene med å få overført dataene.

Revisoft Administrasjon (RevAdm) er et program for adresseregister, adresselister, administrasjon av ligningsoppgaver, brev og revisjonsberetninger (via integrasjon mot Microsoft Word), registrering av timer og kostnader samt fakturering og oppfølging.

RevAdm ble utviklet av Hallvard Holme i privat regi med programmeringsverktøyet FoxPro for Windows og ble tatt i bruk hos revisjonsselskapet Abrahamsen & Løken AS i 1993. Siden den gang har systemet vært utviklet løpende og tilpasset nye og endrede regler.

September 2002 ble programmet konvertert (uten endret funksjonalitet) til siste versjon av Visual FoxPro slik at det også fungerer under Windows 2000 og XP. Deretter har det pågått kontinuerlig utvikling for å modernisere og forbedre systemets funksjonalitet og utseende for å utnytte
det siste innen Windows-plattformen. Denne omarbeiding og modernisering ble ferdig ved utgangen av 2004 og i tillegg ble revisjonsmetodikken som først var tenkt som et selvstendig produkt lagt inn i sin helhet.

Høsten 2006 ble revisjonsmedtodikken oppdatert og tilpasset de nye risikostandardene med risikovurderingshandlinger og deretter videre revisjonshandlinger. I den forbindelse ble det gjort en stor jobb med å skrive om og forbedre metodikkens underliggende database med revisjonshandlinger. Etter den tid har systemet vært gjenstand for løpende vedlikehold, oppdateringer og forbedringer.

Brukere:
RSM Norge AS (Revisorgruppen Oslo AS)