Stiftelse:
Revisoft AS ble stiftet 16. oktober 2002 ved omdannelse av Hallvard Holmes personlig næringsvirksomhet (etablert 1993) med utvikling av administrativ programvare for revisjonsbransjen. Selskapets kjerneprodukt er Revisoft Administrasjon (se produkter).

Virksomhet:
Utvikling og salg av programvare og IT-relaterte konsulenttjenester.

Målsetting:
Vi ønsker å utvikle brukervennlig programvare av høy kvalitet og stabilitet som vil hjelpe våre kunder til å redusere sitt tidsforbruk på egen administrasjon og dermed på en mer effektiv og profesjonell måte kunne betjene sine egne kunder. Våre primære fokus vil være mot revisorer og regnskapsførere. Våre produkter vil gjøres tilgjengelige via Internett og kostnadsbesparelsene gjennom denne effektive distribusjon skal komme våre kunder til gode.

Eiere:
Revisoft AS er et heleiet datterselskap av Fjellstua Holding AS som igjen eies 100 % av Hallvard Holme, siviløkonom og statsautorisert revisor.