Spesifisert hovedbok, kunde- og leverandørreskontro:

Fra Hovedmenyen i 24Seven Office velges Rapporter og …

 • Hovedbok, Hovedbok
  Velg år og klikk Søk (vent til kontospesifikasjonen kommer opp på skjerm).
  Klikk Excel og velg Åpne og bekreft at du vil åpne filen (tross formatvarsel).
  Klikk “Aktiver redigering” (NB! Kan ta litt tid…). Slett de åtte øverste rader (slik at “Kontonr” kommer i celle A1).
  Dobbelklikk på Ark-fanen (nederst) og gi arket navn “Hovedbok”.
  Lagre som (Lagre filen rett i DataRev-mappen med format “Excel-arbeidsbok (*.xlsx)” og navn ”ÅÅÅÅ NNN 24seven.xlsx”.
  La Excel-filen være åpen, men lukk 24Seven Offfice vinduet med hovedboksrapporten.
 • Kunde, Kundereskontro
  Angi periode (fra – til dato) og klikk Søk (vent til kontospesifikasjonen kommer opp på skjerm)
  Klikk Excel og velg Åpne og bekreft at du vil åpne filen (tross formatvarsel).
  Klikk “Aktiver redigering” (NB! Kan ta litt tid…). Slett de sju øverste rader (slik at “Kundenr.” kommer i celle A1).
  Dobbelklikk på Ark-fanen (nederst) og gi arket navn “Kunder”.
  Velg Ark-.fanen (nederst) og trekk den over til Excel-filen med hovedboken (slik at “Kunder” blir ark nr 2).
  Lagre Excel-filen og lukk 24Seven Offfice vinduet med kunderapporten.
 • Leverandør, Leverandørreskontro
  Angi periode (fra – til dato) og klikk Søk (vent til kontospesifikasjonen kommer opp på skjerm)
  Klikk Excel og velg Åpne og bekreft at du vil åpne filen (tross formatvarsel).
  Klikk “Aktiver redigering” (NB! Kan ta litt tid…). Slett de sju øverste rader (slik at “Leverandørnr” kommer i celle A1).
  Dobbelklikk på Ark-fanen (nederst) og gi arket navn “Leverandører”.
  Velg Ark-.fanen (nederst) og trekk den over til Excel-filen med hovedboken (slik at “Leverandører” blir ark nr 3).
  Trykk Alt+F8, velg makroen “RevAdm.xlsm!Korriger247reskontoIB” og klikk Kjør.
  Vent til makroen gjør seg ferdig og viser meldingsboks med antall kunder og leverandører som ble korrigert. Klikk OK.
  Lukk og lagre Excel-filen og lukk 24Seven Offfice vinduet med leverandørrapporten.

Importer Excel-filen til DataRev med importvalget “24SevenOffice (Excel ODBC)”.