Dette er Axapta 2012 som brukes hos bilimportør. Eksport gjøres med et lite program (axapta2datarev.exe) som må kjøre på en maskin som har tilgang til å koble seg mot Axapta-databasen (på SQL-server). Programmet trekker ut aktuelle data til FoxPro tabeller som så kan overføres til revisor og importeres til DataRev.

Ta kontakt på e-post da ytterligere detaljer om fremgangsmåte av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan offentliggjøres.