Forutsetninger og prosedyre:
Det må være etablert VPN-forbindelse mot server hvor Maconomy-databasen ligger (må være aktiv når neste punkt settes opp og ved henting av data). Det må være satt opp en ODBC-kobling mot Maconomy-databasen. Bruker må kjenne et brukernavn og passord som minimum gir lesetilgang til databasen.

Med disse forutsetninger er prosedyren for import som følger:

 • Koble opp VPN-forbindelsen til kundens server
 • Velge ønsket år oppe i høyre hjørne (nullstill eventuelle eksisterende ib / trans for valgt år)
 • Velg importtypen “Maconomy (ODBC via VPN)”, klikk Importer
 • Velg ODBC-kobling, angi brukernavn / passord og database
 • La importen gå sin gang (kan ta opptil 5 minutter)

Felttilordning (Maconomy => DataRev):

 • Sted (“Ansvarlig partner”) => Filial
 • Bærer (“Partnerkostnader”) => Objekt
 • Medarbeidernr => Objekt2
 • Spes. 1 (“Kilde” ifm inntektstilordning) => Gruppe
 • Lokal spes. 1 (“Medarbeider / kostsenter”) => Regnr (Hovedbok)
 • Eksternt bilagsnr. => Regnr (Reskontro)
 • Saksnr. => Prosjekt