Spesifisert hovedbok / reskontro (kontoplan, ib og transaksjoner):

Fra Regnskapsmenyen i Mamut velges ”Rapporter” og …

  • Regnskap: Hovedbok, spesifisert stående (”ÅÅÅÅ NNN hbok.xls”)
  • Reskontro: Reskontro kunder, spesifisert pr kunde pr periode (”ÅÅÅÅ NNN kund.xls”)
  • Reskontro: Reskontro leverandører, spesifisert pr leverandør pr periode (”ÅÅÅÅ NNN levr.xls”)

Hvor ”ÅÅÅÅ” = årstall, ”NNN” = firmanavn/forkortelse.

Disse eksporteres med ”Fil og Excel-format”. Husk å angi år og periode fra -> til.

Filene importeres til DataRev med importen «Mamut (via Excel)».

NB! Nytt for 2018

Fra 2018 ser det ut til at Mamut eksporterer til det nye xlsx-formatet som krever en annen teknikk enn det som tidligere er benyttet ved importen til DataRev. Det er derfor skrevet en ny importrutine, «Mamut i én fil (Excel ODBC)», men denne forutsetter (som navnet antyder) at de tre regnearkene samles i én Excel-fil hvor arkene hete hhv «Hovedbok». «Kunder» og «Leverandører». Det anbefales å bruke «ÅÅÅÅ NNN Mamut.xlsx» som navn på den samlede Excel-filen.

Filen importeres til DataRev med importen «Mamut i én fil (Excel ODBC)».