Spesifisert hovedbok / reskontro (kontoplan, ib og transaksjoner):

Fra mottatt CD med PaperLess-data fra regnskapsfører kopieres følgende filer over til kundens DataRev-mappe og gis nye navn som angitt.

  • Balances.txt (”ÅÅÅÅ IB NNN.txt”)
  • VoucherTransactions.txt (”ÅÅÅÅ trans NNN.txt”)

Hvor ”ÅÅÅÅ” = årstall, ”NNN” = firmanavn/forkortelse.

Disse leses deretter inn i DataRev med valget «PaperLess» (som regnskapssystem). Filene kan inneholde data for flere år, så importen begrenser seg til det året som er valgt i DataRev (oppe til høyre).