Spesifisert hovedbok, kunder og leverandører:

Velg først riktig selskap. Deretter Meny (øverst) og Rapporter (under «Firma»).

Regnskap, Hovedbok

 • Angi ønsket regnskapsår i datofeltet
 • Klikk på Del-ikonet (nede til høyre) og velg Excel. Filen skal da åpnes i Excel men et ark som heter «Sheet1».
 • Klikk på Aktiver redigering (gul linje øverst)
 • Velg de tre øverste radene og slett dem slik at overskriftene «Konto, Kontonavn, …» havner i øverste rad.
 • Døp om dette arket til «Hovedbok» og lagre filen under F:\DataRev\<Kunde> som «ÅÅÅÅ PowerOfficeGo NNN.xlsx» (hvor NNN er selskapsnavn / passende forkortelse)
 • La filen være åpen i Excel

Salg, Kundereskontro

 • Velg «Kontoutskrift» (altså ikke kun åpne poster)
 • Angi ønsket regnskapsår i datofeltet
 • Klikk på Del-ikonet (nede til høyre) og velg Excel. Filen skal da åpnes i Excel men et ark som heter «Sheet1».
 • Klikk på Aktiver redigering (gul linje øverst)
 • Velg de tre øverste radene og slett dem slik at overskriftene «Kundenr, Kundenavn, …» havner i øverste rad.
 • Døp om arket til «Kunder» og dra det over til samme Excel-fil som hovedboken
 • Bruk Crtl+S for å mellomlagre Excel-filen

Innkjøp, Leverandørreskontro

 • Velg «Kontoutskrift» (altså ikke kun åpne poster)
 • Angi ønsket regnskapsår i datofeltet
 • Klikk på Del-ikonet (nede til høyre) og velg Excel. Filen skal da åpnes i Excel men et ark som heter «Sheet1».
 • Klikk på Aktiver redigering (gul linje øverst)
 • Velg de tre øverste radene og slett dem slik at overskriftene «Leverandørnr, Leverandør, …» havner i øverste rad.
 • Døp om arket til «Leverandører» og dra det over til samme Excel-fil som hovedboken
 • Lukk og lagre Excel-filen

Excel-filen som da skal inneholde tre ark med navn «Hovedbok», «Kunder» og «Leverandører» (må skrives helt riktig på denne måten) importeres til DataRev med importvalget «PowerOfficeGo (via Excel ODBC)».

MERK (kun for revisor)!
Ved import til DataRev skjer følgende ikke helt opplagte tilordning av felter fra regnskapsspesifikasjonene fra PowerOfficeGo:

DataRev Hovedbok Kunder Leverandører
Regnr Produktnr Forfallsdato Forfallsdato
Objekt Fakturanr Fakturanr Fakturanr
Objekt2 Referanse Eksternt saksnr Org.nr