Eksport herfra gjøres via en Excel-fil med en innebygget ODBC-kobling mot underliggende database som henter ut kontoplan og transaksjoner som så kan importeres til DataRev med “ShipNet (via Excel ODBC)”.

Excel-filen må tilpasses den enkelte kundes installasjon, så sendt en e-post hvis det er aktuelt å bruke denne.