Oppskriften nedenfor med kombinasjon av csv- og xlsx-filer er feilutsatt og lite effektiv i forhold til SAF-T formatet. SAF-T filene som er i XML-format hentes enkelt ut for hele regnskapsår om gangen og inehholder både hovedbok, kunder og leverandører. Dette gjøres på følgende måte:

 • Fra menyen til venstre velges: Regnskap, Årsregnskap, Regnskapsoversikter
 • Klikk på “Last ned” under overskriften “Regnskapseksport (SAF-T)” for de(t) aktuelle året
 • Du får da en zip-fil som inneholder XML-filen. Åpne zip-filen og legg kopier XML-filen over til datarev-mappen for selskapet og gi den navn på formen “ÅÅÅÅ NNN SAF-T Financials.xml”
 • Leses så inn i DataRev med importen “SAF-T Financial (XML)”

 

ETTERFØLGENDE ANBEFALES IKKE!

Velg følgende rapporter under Regnskap-menyen i tur og orden:

 • Hovedbok (Kontospesifikasjon) => «ÅÅÅÅ NNN HB.csv»
  Periode = ÅÅÅÅ og ingen begrensning på kontonummer
 • Saldolister … for kunder (Saldoliste) => “ÅÅÅÅ NNN KU-IB.xlsx”
  Periode = ÅÅÅÅ
 • Saldolister … for leverandører (Saldoliste) => “ÅÅÅÅ NNN LE-IB.xlsx”
  Periode = ÅÅÅÅ
 • Kundespesifikasjon (reskontro) => «ÅÅÅÅ NNN KU.csv»
  Periode = ÅÅÅÅ og ingen begrensning på kundeansvarlig eller kunde
 • Leverandørspesifikasjon (reskontro) => «ÅÅÅÅ NNN LE.csv»
  Periode = ÅÅÅÅ og ingen begrensning på fakturanummer eller leverandør

Eksporter førstnevnte (hovedboken) til CSV-fil på følgende måte:

 • Klikk på Oppfrisk-knappen
 • Klikk på Eksport (øverst), CSV-eksport (inkluder kolonnetitler og eksportformat Excel), OK
 • Velg «Lagre som…», gi filene navn som angitt (bak =>) hvor ÅÅÅÅ = Årstall og NNN = Forkortelse av selskapsnavnet. Lagre i en mappe hvor du lett finner filen igjen slik at den kan sendes til revisor.

Eksporter saldolistene for kunder og leverandører til Excel XLSX-filer på følgende måte:

 • Klikk på Oppfrisk-knappen
 • Klikk på Eksport (øverst), Excel-eksport
 • Velg Åpne og bekreft at du vil åpne filen selv om filformat og filtype ikke stemmer overens.
 • Klikk på “Aktiver redigering” (i den gule linjen øverst) for å få mulighet til å lagre.
 • Velg «Lagre som…» (fra Excel), angi “Excel-arbeidsbok (*.xlsx)” som filtype og gi filene navn som angitt (bak =>) hvor ÅÅÅÅ = Årstall og NNN = Forkortelse av selskapsnavnet. Lagre i en mappe hvor du lett finner filene igjen slik at de kan sendes til revisor.

NB!
Det er veldig viktig at man lagrer CSV-filen med hovedboksdata direkte fra TripleTex (dvs Nettleseren) og ikke åpner filen i Excel for så å lagre derfra. Dette fordi Excel gjør om på dato-formatet slik at importrutinen ikke klarer å tolke datoene på riktig måte. TripleTex legger ut datoene til CSV på format «ÅÅÅÅ-MM-DD» mens Excel bruker «DD.MM.ÅÅÅÅ».

NB!
Filene for kunder og leverandører er mangelfulle på det punkt at inngående balanse ikke blir lagt ut (kun periodens transaksjoner). Dette er påpekt til TripleTex support og notert som et endringsønske, men det kan ta tid å få det rettet, så i mellom tiden må derfor importen av inngående reskontrosaldoer basere seg på saldolister for kunder og leverandører og Export via Excel (da ingen direkte CSV-eksport er tilgjengelig for disse).

Tilordning av felter / verdier:

Ved import til DaraRev skjer følgende «mapping» for hovedbok:

 • Avdelingsnummer => avd
 • Produktnummer => regnr
 • Prosjektnummer => prosjekt
 • Ansattnavn => objekt
 • Produktnavn => objekt2

For kunde og leverandørtransaksjoner (herunder inngående saldo) legges kunde-/leverandørnavn også til objekt. Dette for å kunne skille på eventuelle transaksjoner som reskontroføres uten kunde-/leverandørnummer.