Fullstendig oppskrift mangler, men fungerte senest i 2013 med følgende rapporter fra systemet eksportert som tabulatorseparert tekstfil:

Regnskapsmodulen (Rapportoversikt, Journal/kontoutskrifter):

  • Kontoutskrift hovedbok

Fakturamodulen (Rapportoversikt, Alle rapporter, Rapportgruppe Regnskap):

  • Kontoutskrift kunder
  • Kontoutskrift leverandører