Saldobalanse til Maestro (semikolonseparert)

Med denne knappen genereres råbalanse for valgt år til en tekstfil med semikolonseparerte verdier som lett kan leses inn i Maestro. Råbalansen vil omfatte alle perioder / transaksjoner som er importert for det aktuelle år og ignorerer således hva som er måtte være valgt som til periode.

Eksporten foreslår filnavnet ”sbmas.txt” og plassering i valgt selskaps DataRev-mappe, men man står helt fritt til å velge annet filnavn / plassering. Det som er viktig er bare at man holder orden på hvor filen ligger slik at man ved import fra Maestro finner frem til riktig fil.

Eksporten tar kun med kontoene som har utgående saldo, og en meldigsboks angir etter fullført eksport hvor mange kontolinjer som er skrevet til filen.

I Maestro Årsoppgjør:

For å forenkle importen til Maestro er det laget en importdefinisjon (DataRev.imp). Denne må ligge i undermappen ”ImpDef” til katalogen som Maestro-programmet kjøres fra.  Med denne importdefinisjonen på plass er det bare å åpne datasettet som det skal importeres til og deretter:

 1. Velg Saldobalanse fra Registrerings-menyen
 2. Klikk Import-knappen, Neste
 3. Velg Tekstfil, Klikk Neste og Start import
 4. Velg DataRev i listen over importdefinisjoner til venstre, Klikk Start import (igjen) og Neste
 5. Klikk Bla gjennom, og finn frem til filen som ble eksportert fra DataRev, Klikk Åpne og Neste
 6. Innholdet i importfilen vises i en liste. Import av feil fil vil lage masse rot i datasettet, så sjekk at dette ser riktig ut i forhold til kontonavn og beløp.
 7. Klikk Neste
 8. Deretter anbefales (i alle fall for eksisterende kunder) å velge ”Ikke sett referanser”. Dette fordi de automatiske referansene som ellers blir satt erfaringsmessig ofte ikke stemmer, og da er det lettere å etterpå søke seg gjennom kontoplanen med Ctrl-F3 etter nye kontoer uten referanse (se nedenfor). Ellers måtte man gjennomgå alle kontoer / styringer på nytt siden det ikke er noen enkel måte å se hvilke kontoer som er nye.
 9. Klikk Neste, Fullfør og Lukk

Supplering av styringer:

 1. Lukk Saldobalansen og åpne Kontoplan (fra Faste opplysninger-menyen)
 2. Bruk Ctrl+F3 til å finne neste konto uten styringer
 3. Hvis styringene skal være like den foregående konto bruk Shift+F4 for å kopiere
 4. Hvis styringene skal være like en annen konto bruk F3 for å kopiere fra derfra
 5. Gjenta fra 2 til alle kontoer (som skal ha det) har fått sine styringer

OBS! Feilkilder ifm uriktige styringer

 1. En konto som har endret bruk (og ofte også navn) i regnskapssystemet vil arve de styringer som lå inne fra før og som ikke nødvendigvis er riktige.

XXXXdatarev.xltx

Knappen ”XXXXdatarev.xltx” oppretter en arbeidsbok i Excel (basert på malen med samme navn) og kopierer over saldoliste for hovedbok, kunder og leverandører. Arbeidsboken har også ark for stikkprøveutvalg kostnader samt analyse av avgiftskoder.

For å få riktig kobling mellom hovedbokskontoer og kunder / leverandører er det nødvendig å legge inn kode på de hovedbokskontoer som er tilknyttet reskontro med ”1” for kunder og ”2” for leverandører. Det blir gitt informasjon om dette. Klikk på X i øvre høyre hjørne når du er ferdig med å legge inn kodene for å komme videre.

Lagres i mappen for klientfiler på server som for eksempel: ”ÅÅÅÅ datarev [måned / årsoppgjør].xlsx”