Import til DataRev

Før man kan bruke systemet på en ny klient, må følgende gjøres (for å opprette klienten):

 • Start Windows Utforsker og naviger til mappen hvor programmets data er plassert
 • Opprett mappe (fil – ny – mappe) – skriv klientnavnet (eller en egnet forkortelse) i mappen
 • I mappen – opprett et tekstdokument (fil – ny – tekstdok)
 • Gi filen navnet: klient.txt
 • Åpne filen – skriv inn klientens navn (brukes for å identifisere klienten og på utskriftene)
 • Lagre mottatte / uthentede regnskapsfiler i mappen tilhørende klienten
 • Start datarevisjonsprogrammet
 • Velg klient.

Klikk Oppfrisk-knappen over statuslisten. Hvis ”Status (ant. Poster) ” angir ”(mangler)” for hovedbok og transaksjoner må du krysse av for ”Hovedbok/reskontro” og klikk ”Opprett manglende databaser”.

 • Pass på at riktig årstall er valgt (øverst til høyre)
 • Hvis «Status» viser at det finnes data fra før av på valgt år må disse først nullstilles med knappen ”Nullstill ib / trans valgt år” for å unngå at transaksjonsdataene legger seg dobbelt.
 • Velg flippen ”Import” og regnskapssystem (i nedtrekksboksen).
 • Hvis filendelsen på mottatte filer ikke samsvarer med den som er brukt på mottatte filer må du endre filtypen slik at filene vi har mottatt kommer frem i listen til venstre.
 • Velg ut de mottatte rapportfilene (hold Ctrl nede for å kunne velge flere samtidig) i fillisten.
 • Klikk ”Importer”.
 • For en del systemer hvor det ikke fremgår av rapportfilene om det gjelder hovedbok, kunder eller leverandører vil du for hver fil bli spurt om å angi kontogruppe (Hovedbok = 0, Kunder = 1 og Leverandører = 2).
 • MERK!
  SAF-T formatet anbefales hvor det er tilgjengelig siden det er et definert standard format som (torss noen variasjoner og feil implementering) jevnt over gir en pålitelig overføring.

Supplering grupper, serier og arter

Klikk på knappen for å legge til informasjon i støttetabellene. Kontogruppene må angis. Seier og arter er frivillig og brukes i liten utstrekning i de nyere systemer. Kontogruppene settes automatisk ved SAF-T import så det er da normalt ikke nødvendig å gjøre noen supplering.

Kontrogrupper:

Gr 0 = Hovedbok                Gr 1 = Kunder     Gr 2 = Leverandører

Klikk X i øvre høyre hjørne for å gå til neste vindu.

Bilagsserier

Ser: 0 Dummy

Bilagsarter

Velg hvis du vil – ikke nødvendig (eks 1 = inng fakt)

Delelager (obs! evt. avdelingskoder)

Dette er spesialfunksjoner skreddersydd for noen kunder i bilbransjen.