Momskoder

Utvalgsveiviser for MVA-koder har mange likheter med veiviseren for tilfeldig utvalg (se tidligere beskrivelse). Utgangspunktet er her en saldoliste for hovedbok hvor transaksjonene i tillegg er splittet på ulike MVA-koder. Denne kan tas ut på papir hvilket kan være hensiktsmessig i forhold til gjennomgang / dokumentasjon av utvalg. Dermed kan det gjøres målrettede utplukk på hele hovedboken ut fra uventede kombinasjoner av hovedbokskonto og MVA-kode.

Utvalget gjøres ved å legge inn en referanse (fortrinnsvis bokstav) i feltet REF (sist på linjen) for de kombinasjoner av hovedbokskonto og MVA-kode som du ønsker å se nærmere på. Deretter velges Kjør utvalg.

Også her kommer utvalget i et eget bilde for gjennomgang og funksjonene her samt for utskrift og lagring til XML er de samme som for veiviseren for tilfeldig utvalg. Hvis utvalgt ble «dårlig» er det bare å lukke, justere valgene (referansene) i veiviseren og kjøre nytt utvalg.

Grunnlag Utg.MVA / AGA

Her gis det mulighet for å kode kontoene i hovedbok med om de knytter seg til grunnlag for offentlige avgifter (forutsetter at det brukes «rene» kontoer) og deretter få ut liste med kontoer fordelt per kode og med sum av terminvis bokført bevegelse (seks terminer per år). Det benyttes følgende koder:

  • MU        Konto for omsetning utenfor avgiftsområdet
  • MF         Konto for omsetning innenfor avgiftsområdet, men fritatt
  • MP         Konto for omsetning innenfor avgiftsområdet, pliktig med normal sats
  • MPM     Konto for omsetning innenfor avgiftsområdet, pliktig med mellom sats
  • MPL      Konto for omsetning innenfor avgiftsområdet, pliktig med lav sats
  • AP          Konto for arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser

Disse resultatene kan så kopieres over til Excel med ALT+C og limes inn i avstemmingsark. Kopieringen tar med seg kodefeltet (først) og det anbefales derfor at man limer resultatet midlertidig inn i et tomt Excel-ark for deretter å kunne kopiere videre med kun kontonummer, beskrivelse og terminbeløp.