SQL-fanen

Her er det mulig å utføre skreddersydde SQL-spørringer (og også oppdateringer) på dataene.

SQL-spørringer har følgende grunnform:

SELECT [felter som ønskes i resultatet]
                FROM [kildetabell]
                JOIN [kildetabell2] ON [vilkår for kobling av kildetabell1 og kildetabell2]
                WHERE [vilkår for hva som skal velges ut]
                GROUP BY [felter]
                ORDER BY [felter]
                INTO CURSOR [navn på resultattabell]

Eksempel som kobler kontoplan med transaksjoner og gir en enkel råbalanse som resultat:

SELECT k.kontonr, k.tekst, SUM(t.beløp)
                FROM kontopln k
                JOIN trans t ON t.gr = k.gr AND t.kontonr = k.kontonr
                WHERE k.gr = 0
                                AND INT(t.per/100) = iÅr
                GROUP BY k.kontonr, k.tekst
                ORDER BY k.kontonr
                INTO CURSOR tmpSQL

SQL-spørringer kan benytte seg av følgende variable for å gjøres mer generelle:

  • iÅr          Det årstall som er valgt i feltet øverst til høyre i programvinduet
  • tmpFraPer = Fra perioden som er valgt i feltet øverst kombinert med årstall slik (ÅÅÅÅMM)
  • tmpTilPer = Til perioden som er valgt i feltet øverst kombinert med årstall slik (ÅÅÅÅMM)

Hvis kunden f.eks. ikke har kjørt årsskifte ennå slik at det er kommet med inngående saldoer på resultatkontoene så kan de nullstilles med følgende:

UPDATE trans SET beløp = 0 WHERE gr = 0 AND kontonr >= 3000 AND per = iÅr*100

Merk!
Det er dessverre dårlig med hjelp å få hvis man har formulert SQL-spørringen feil. Systemet gir da en nokså intetsigende feilmelding. Denne skal kunne ignoreres uten at programmet stopper opp. Man må derfor være pinlig nøyaktig med både skrivemåte og parenteser mv.