Kontoutskrift hovedbok / reskontro:

I Visma Business Byrå velges ”Regnskap” og:

  • Regnskapsrapporter, Kontoutskrift (hovedbok)
  • Annen rapportering, Kontoutskrift for kunder
  • Annen rapportering, Kontoutskrift for leverandører

Rapportene sendes til tekstfil med valget «Skriv til fil» (nedtrekkspil under utskrifter), velg periode, Skriv, Lagre som…

Bruk filnavn på følgende format ”ÅÅÅÅ Nnn XX.txt” (Nnn = kundenavn / forkortelse, XX = HB, KU eller LE).

Send filene til oss på e-post.