Spesifisert hovedbok / reskontro (kontoplan, ib og transaksjoner):

Fra Hovedmenyen i Visma (trestruktur) velges ”Regnskap, Rapporter” og …

 • Regnskapsrapporter (Hovedbok), Kontoutskrift, Ordinær
  (kontonr, tekst, bilagsnr, bilagsdato, periode, år, bokført beløp, avg.kode, bilagsart, avdeling)
 • Kunderapporter, Kontoutskrift
  (kundenr, tekst, bilagsnr, bilagsdato, periode, år, beløp, fakturanr, bilagsart, avdeling)
 • Leverandørrapporter, Kontoutskrift
  (lev.nr, tekst, bilagsnr, bilagsdato, periode, år, beløp, fakturanr, bilagsart, avdeling)

NB!

Kolonnene må tilpasses den rekkefølgen som er angitt i parentes. Det skal være mulig å lagre disse ”vindusoppsettene” slik at de er tilgjengelige (med de rette feltene etc) for alle klienter. Se meny Vindu og «Lage vindusoppsett».

NB! Hvis man i tillegg legger med kolonner for ”ISO-kode” og ”Beløp i valuta” til slutt vil disse også bli importert, men dette er valgfritt.

For å få rapportene ut til fil holde Shift nede når man klikker på skriverknappen. Bruk filnavn på følgende format ”ÅÅÅÅ Nnn XX.txt” (Nnn = kundenavn / forkortelse, XX = HB, KU eller LE). Angi periode fra -> til (husk kryss for ”Ta med hvis IB, bevegelse eller UB”).

NB!

 • ”avdeling” importeres til feltet ”ser” (serie) i DataRev
 • ”fakturanr” (kunde og leverandørreskontro) importeres til feltet ”mva” (mva-kode) i DataRev