Kontoutskrift hovedbok / reskontro med valuta:

I Visma Business velges ”Regnskap” (hovedmeny / bånd) og deretter under “Rapporter”:

  • Hovedbok, Kontoutskrift, Vauta
    Bilagsnr, År, Periode, Bilagsdato, Art, Tekst, Ekstratekst, Avg.kode, Mvasats, ISO-kode*, Valutakurs, Beløp i valuta, Bokført beløp[, Avdeling]
  • Kunder, Kontoutskrift, Valuta
    Bilagsnr, Bilagsdato, År, Periode, Art, Tekst, Ekstratekst, ISO-kode*, Valutakurs, Beløp i valuta, Restbeløp i valuta, Beløp, Forfallsdato, Fakturanr
  • Leverandører, Kontoutskrift, Valuta
    Bilagsnr, Bilagsdato, År, Periode, Art, Tekst, Ekstratekst, ISO-kode*, Valutakurs, Beløp i valuta, Restbeløp i valuta, Beløp, Forfallsdato, Fakturanr

* Feltet “ISO-kode” kan også hete “Val-kode” (det skal ligge i undertabellen Valuta).

NB!

Kolonnene (feltene) skal som standard være i den rekkefølgen angitt i kursiv tekst. Hvis de ikke er det vil det bli krøll med importen.

Feltet for avdeling er ikke standard, men hvis man i tillegg legger det til vil også det bli importert, men dette er valgfritt.

Rapportene sendes til tekstfil med valget “Skriv til fil” (nyeste versjon) eller ved å holde Shift nede når man klikker på skriverknappen.

Bruk filnavn på følgende format ”ÅÅÅÅ Nnn XX.txt” (Nnn = kundenavn / forkortelse, XX = HB, KU eller LE).

Angi periode fra -> til. Påse riktig kryssing slik at alle kontoer med IB, bevegelse eller UB kommer med (Kontoer utelates kun når de er uten både IB, bevegelse og UB).

Info:

  • ”fakturanr” og “forfall” (kunde og leverandørreskontro) importeres til feltene ”objekt” og “objekt2” i DataRev