Kontoutskrift hovedbok / reskontro:

I Visma eAccounting velges fra menyen til venstre Regnskap, Rapporter og deretter:

  • Hovedbok, Opprett rapport, Velg regnskapsår
  • Kundereskontroliste, Opprett rapport, Velg periode
  • Leverandørreskontroliste, Opprett rapport, Velg periode

Rapportene eksporteres til CSV-fil ved å klikke ned-pilen på Vis-knappen og deretter “Lagre som CSV fil”.

Bruk filnavn på følgende format ”ÅÅÅÅ Nnn XX.csv” (Nnn = kundenavn / forkortelse, XX = HB, KU eller LE).

Importeres til DataRev med importvalg “Visma eAccounting (CSV)”.