Fra menyen Rapportering velges ”Utskrifter”. Deretter kjøres i tur og orden følgende rapporter:

  • Hovedbok, Hovedboksutskrift
  • Reskontro, Kontoutdrag kunder
  • Reskontro, Kontoutdrag leverandører

Pass på at det er valgt riktig periode/år. Som ”Skriver” velges ”Tekst fil”. Når jobbene er ferdig kjørt velger du filnavn og hvor filene skal plasseres. Bruk gjerne følgende format på filnavnene (ÅÅÅÅ = Årstall, Nnn = Selskapsnavn / forkortelse):

  • ÅÅÅÅ Nnn HB.txt
  • ÅÅÅÅ Nnn KU.txt
  • ÅÅÅÅ Nnn LE.txt