Spesifisert hovedbok, kunder og leverandører:

Velg først riktig selskap. Deretter:

 • Økonomi, Serverjobber, Eksport hovedbok
  • Eksportvariant: GL03 – Hovedbokseksport
  • Formattering: Norsk (Bokmål) (Norge)
  • Inkluder ID: Nei (altså ikke kryss av)
  • År: Angi regnskapsår
  • Klikk “Bestill jobb”
  • Når jobben er ferdig (kan ta en del tid ved mye data) havner rapporten som en CSV-fil under Hjem > Min E-boks.
  • Klikk på Rapport-ikonet lengst til høyre i listen og velg lagre / åpne. Filen skal da åpnes i Excel men et ark som heter “GeneralLedger”.
  • Døp om dette arket til “Hovedbok” og lagre filen under F:\DataRev\<Kunde> som “ÅÅÅÅ XLedger NNN.xlsx” (hvor NNN er selskapsnavn / passende forkortelse)
  • Hvis feltet for «PostingDate» (kolonne H) inneholder klokkeslett på formatet «00.00.00» så velg kolonnen. Trykk Crtl+H (for å få opp Erstatt-diaogen). Legg inn søk etter «00.00.00» og erstatt med «00:00:00». Klikk Erstatt alle.
  • La filen være åpen i Excel
 • Kunde, Kundetransaksjoner (den med firkant og blyant)
  • Angi årstall og velg “Alle” for Bokføring
  • Klikk Finn for å oppdatere visningen
  • Klikk på “#<Antall>” (nederst til høyre under transaksjonslisten) for å vise alle transaksjoner
   • NB! Merk at XLedger ikke viser / eksporterer mer enn 1000 transaksjonslinjer om gangen. Ved flere kundetransaksjoner er det derfor pt nødvendig å f.eks. dele opp per måned ved å bruke “Avanserte” søkekriterier og kopiere transaksjonene inn i “Kunder”-arket i flere ledd for å få med alt.
  • Klikk på Excel (øverst) og velg lagre / åpne for å få transaksjonstabellen opp i Excel
  • Klikk på Aktiver redigering (gul linje øverst)
  • Døp om arket til “Kunder” og dra det over til samme Excel-fil som hovedboken
  • Bruk Crtl+S for å mellomlagre Excel-filen
 • Leverandør, Leverandørtransaksjon (den med firkant og blyant)
  • Angi årstall og velg “Alle” for Bokføring
  • Klikk Finn for å oppdatere visningen
  • Klikk på “#<Antall>” (nederst til høyre under transaksjonslisten) for å vise alle transaksjoner
   • NB! Merk at XLedger ikke viser / eksporterer mer enn 1000 transaksjonslinjer om gangen. Ved flere kundetransaksjoner er det derfor pt nødvendig å f.eks. dele opp per måned ved å bruke “Avanserte” søkekriterier og kopiere transaksjonene inn i “Leverandører”-arket i flere ledd for å få med alt.
  • Klikk på Excel (øverst) og velg lagre / åpne for å få transaksjonstabellen opp i Excel
  • Klikk på Aktiver redigering (gul linje øverst)
  • Døp om arket til “Leverandører” og dra det over til samme Excel-fil som hovedboken
  • Lukk og lagre Excel-filen

Excel-filen som da skal inneholde tre ark med navn “Hovedbok”, “Kunder” og “Leverandører” (må skrives helt riktig på denne måten) importeres til DataRev med importvalget “XLedger (via Excel ODBC)”.

Merk!

 • XLedger har ikke noe nummer på kunder og leverandører, men går kun på navn. DataRev forutsetter nummeriske nummer på hovedbokskontoer, kunder og leverandører og importen tildeler derfor interne DataRev nummer fra 10000… for kunder og 20000… for leverandører.
 • XLedgers rapport for kunde- og leverandørtranaksjoner inneholder naturlig nok kun kunder og leverandører med transaksjoner i valgt år. Inngående saldo for disse kunder og leverandører beregnes baklengs fra opplysningene i feltet “Saldo” samt periodens transaksjoner. Kunder og leverandører uten bevegelser vil derfor ikke være med.
 • XLedger kan ha kunder og leverandører med samme navn og feltet for “Saldo” dukker i så fall opp med samme beløp både i listen med kunde- og leverandørtransaksjoner. Importen til DataRev klarer foreløpig ikke å avdekke dette og vil derfor få feil importert inngående saldo når kunde- og leverandørreskontro har transaksjoner på enheter med samme navn i samme år.