Kontoplantabellen (kontopln / k.)

FeltnavnType (lengde)Beskrivelse
GrHeltallKontogruppe (0 = HB, 1 = KU, 2 = LE)
KontonrHeltallKontonummer / reskontronummer
KnrTxtTekst (20)Kontonummertekst (hjelpefelt ved import)
TekstTekst (50)Kontonavn / kundenavn / leverandørnavn
ArkivHeltallArkivtilordning
KodeTekst (3)Kodefelt for «merking» av kontoer
BokfGrTekst (10)Bokføringsgruppe
ReskGruppeTekst (20)Reskontrogruppe

Transaksjonstabellen (trans / t.)

FeltnavnType (lengde)Beskrivelse
GrHeltallKontogruppe (0 = HB, 1 = KU, 2 = LE)
KontonrHeltallKontonummer / reskontronummer
KnrTxtTekst (20)Kontonummertekst (hjelpefelt ved import)
BnrTekst (20)Bilagsidentifikasjon («bilagsnummer»)
DatoDatoTransaksjonsdato
TekstTekst (30)Transaksjonstekst / -beskrivelse
BeløpPengebeløpBeløp
ValutaTekst (5)Valutakode
ValBeløpPengebeløpBeløp i valuta
PerHeltallPeriode («ÅÅÅÅPP» hvor PP = 0 angir IB)
SerHeltallBilagsserie
ArtHeltallBilagsart
MvaHeltallMerverdiavgiftskode
GruppeTekst (10)Transaksjonsgruppe
FilialTekst (10)Filial
AvdHeltallAvdelingskode
RegnrTekst (10)Registreringsnummer (for systemer i bilbransjen)
ObjektTekst (20)Objekt
Objekt2Tekst (20)Objekt2
ProsjektTekst (20)Prosjekt
ÅpenLogiskIndikator for åpen (.T.) / lukket (.F.)
FlaggLogiskTransaksjonsflagg (brukes ifm utvalg)
FaktorTall(1)Sannsynlighetsfaktor (brukes ifm utvalg)

Merk at feltet Bnr for bilagsnummer er av typen tekst. Dette kan virke ulogisk, men det er etter hvert blitt en del systemer som bruker / tillater bokstaver brukt ved bilagsidentifikasjon så derfor er dette nødvendig.