Revisjonsmetodikken er fra og med 2018 i sin helhet samlet i dataløsningen som er integrert i Revisoft Administrasjon. Til og med 2017 var den overordnede revisjonsstrategien implementert som et Word-dokument med definert struktur og innhold, men dette er altså fra og med 2018 også tatt inn som beskrivelseshandlinger i dataløsningen.

Denne delen av hjelpefilen beskriver teorien og prinsippene bak metodikken samt gir en kortfattet bruksanvisning.

Feil, mangler og forslag til forbedringer bes rapportert til metodikk@revisoft.no.

Neste >